Obchodní zástoupení
Jana Klokočková
Mob. : 00 420 737 60 54 78
jana.klokockova@atalus.cz

Výrobce a distribuce
RASPENAVA
Firma VRSTALA
tel : 00 420 773 635 080
info@vrstala.cz
Vyrábí prvky atalus v České republice od roku 1993

www.vrstala.cz


Opěrné bezzákladové zdi ATALUS

Opěrné zdi Atalus – technické, ekonomické i estetické řešení pro všechny typy opěrných a protihlukových zdí.

Výhody řešení ATALUS
- rychlé a efektivní - jednoduché sestavy betonových tvarovek (svahovek) ATALUS,
- bezzákladová technologie stavebně rovnocenná se srovnatelnými technologiemi,
- řešení ekonomické, ekologické, stavebně variabilní,
- esteticky inovativní - různobarevný dekor tvarovek, s možností osazení vegetací,

Existují čtyři velikosti svahovek Atalus
Atalus 18 (hmotnost jedné tvarovky 18 kg) - užívají se většinou pro menší stavby (např. k RD), jako stavební nebo pouze jako dekorační, osázené květinami, např. pro vyrovnání svahovitého terénu, k nájezdům do garáží apod....
Atalus 18 je především určen soukromníkům a zahradním architektům, krajinotvůrcům. 
Používá se bez zpevňujících geotextilií.

Atalus 50 (48 kg) - je určen pro zdi výšky od 2 do 4 metrů - parkoviště, odstavné pracovní plochy, rozšíření komunikací apod. Více jej využívají obce a firmy při zajišťování veřejných prací a krajinotvůrci.
Pro zvýšení pevnosti se může doplnit geotextiliemi.

Atalus 120 (120 kg) je určen pro vysoké opěrné zdi do výše 15 metrů, pro velká díla dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, železniční stavby, nájezdy, přivaděče, nadjezdy a podjezdy apod.)
Byl vyvinut pro veřejné zakázky tavebního charakteru. Jeho přínosem je tvarová variabilnost, možnost krajinotvorby (osázení vegetací).
Téměř vždy se používá spolu se zpevňujícími geotextiliemi.

Atalus double 120 (200 kg) je vhodný ke stavbě protihlukových stěn nebo plotů, které je možno osázet z obou stran.

Všechny  tvarovky Atalus se dají zavlažovat pomocí doplňujícího zavlažovacího systému.

Patentované řešení Atalus
Od roku 1990, kdy byly výrobky Atalus vyvinuty a patentovány francouzským stavebním inženýrem André PIEYREM, bylo osazeno téměř již 2 000 000 kusů tvarovek, a to na stavbách v Evropě, Africe, Asii i USA.

Systém Atalus se plně osvědčil - co do zpevnění vykazuje stejné účinky jako dosavadní stavebně mnohem náročnější železobetonové zdi.

Postupy Atalus umožňují vystavit velmi vysoké zdi (až 25 m), a to za předpokladu, že jsou použity zpevňující geotextilie (viz. pokládka Atalusu 120).
Použitím geotextilií jsou zajištěny vyšší mechanické vlastnosti stavebního masivu Atalus.

Ochranná známka Atalus
Ochranná známka Atalus, patent i průmyslové vzory, jsou mezinárodně chráněny. Všechny produkty Atalus a obsah tohoto CD jsou předmětem duševního a průmyslového vlastnictví.

Předběžné stavební studie
Ke stavebnímu záměru jsou zdarma poskytovány předběžné studie. Ty slouží k potvrzení vhodnosti a ekonomičnosti technického řešení Atalus - rozměr, resp. typ tvarovek, použití nebo nepoužití geotextilií, množství a druh stavebního řešení... - to vše Vám formou předběžné studie pomáhá vyčíslit kalkulaci Vašeho záměru.

Výpočet autorizované projekční kanceláře
Stabilita řešení Atalus musí být validována (prokázána) výpočtem autorizované projekční kanceláře, který přihlédne k výši a sklonu opěrné zdi, zatížení, kvalitě půdy masivu a náspu, ale i k případným seismickým účinkům v seismických oblastech.
V případě potřeby statický výpočet také zajišťuje - mimo rámec předběžné studie - firma Atalus.

TiskNahoru